Tədbirlər

MS Professional Training and Career
Şəxsiyyət tipləri və ünsiyyət psixologiyası
16.05, 14:00-17:00
Tehran Universitetinin məzunu, klinik psixoloq, Təhmasib Cavadzadənin təqdimatında "Şəxsiyyət tipləri və ünsiyyət" təlimi.

Мы в facebook