Tariflər

Göstərilən tərcümə xidmətləri üzrə tariflər sifarişdən asılı olaraq dəyişir.
Sifarişçi bizə müraciət etdikdən sonra, onun sifarişinin (yazılı, şifahi, sinxron və s xidmət) çətinlik dərəcəsi müəyyən edilir. Ona uyğun olaraq müştəriyə tarif bildirilir. Tərəflər qiymət və vaxt üzrə razılaşdıqdan sonra iş icraya götürülür.

Sinxron tərcümələr yarım gündənçox olduqda, bu zaman şirkət mütləq qaydada 2 nəfər tərcüməçinin növbəli çalışmasını tələb edir. Ardıcıl tərcümələr zamanı da bu praktikadan istifadə olunur.

Əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
Мы в facebook